What are you looking for?

Det har vært størst vekst blant sportsspillere. Over 80 000 nye kunder spilte sportsspill hos Norsk Tipping i 2021. Av disse var 27 000 nyregistrerte spillere, resten var eksisterende kunder som prøvde sportsspill for første gang. Stort tilbud av utsatte kamper fra 2020 utover i 2021 og fotball-EM, er noen av årsakene til veksten. Samtidig har selskapet lyktes med direkte kanalisering av spillere som tidligere spilte hos uregulerte aktører. Det skjer på tross av at selskapet har hatt svært begrenset markedsføring av sportsspill i 2021.

I 2021 skiftet selskapet ut hele den teknologiske plattformen for sportsspill. Fornyelsen gir helt nye muligheter for hva slags spillobjekter selskapet kan tilby spillerne.

Norsk Tipping gjennomfører jevnlig spørreundersøkelser blant kundene. En stor andel av dem som tidligere har spilt utenlands oppgir at de har redusert forbruket hos uregulerte aktører det siste året. Undersøkelsene viser at det er færre som bare spiller utenlands, og at Norsk Tipping kontinuerlig har tatt markedsandeler i sportskategorien de siste to årene.

I undersøkelsen spør selskapet hvorfor sportskundene velger Norsk Tipping. Mange svarer at det er fordi det er enkelt å spille her. At det er vanskelig å få betalt/utbetalt premier trekkes fram som en barriere for utenlandske spillaktører. Forbudet mot betalingsformidling har med andre ord god effekt.